Tin tức Tin tức

Học sinh trường tiểu học British Vietnamese International School, Hanoi (BVIS) đến thăm quan và tham gia các hoạt động tìm hiểu về thiên nhiên tại TT Đa dạng sinh học và quản lý rừng bền vững

17 tháng 10, 2019

Tìm hiểu về các loài côn trùng ngoài thiên nhiên

 

 

Trồng cây tại vườn gây nuôi bướm và côn trùng

 

 

Tìm hiểu về các loài thực vật tại khu rừng thực nghiệm

Tìm hiểu cách làm mẫu tiêu bản các loài thực vật


Chia sẻ

Tin nổi bật