Tin tức Tin tức

Chiều 19/3/2019, Đoàn công tác của Trường Đại học Valladolid, Tây Ban Nha thăm Trung tâm ĐDSH&QLRBV, Hiệu trưởng Trường Đại học Valladolid ký vào sổ nhật ký của Trung tâm.

20 tháng 3, 2019

Một số hình ảnh của buổi làm việc

Đoàn thăm quan phòng tiêu bản động vật rừng

Đoàn thăm quan phòng tiêu bản côn trùng

Hiệu trưởng Trường Đại học Valladolid, Tây Ban Nha ký vào sổ nhật ký của Trung tâm


Chia sẻ

Tin nổi bật