Tin tức Tin tức

ĐA DẠNG THỰC VẬT HẠT TRẦN TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HOẠT - TỈNH NGHỆ AN

25 tháng 2, 2019

Kết quả điều tra nghiên cứu của Trung tâm ĐDSH&QLRBV và KBT Pù Hoạt trên 21 tuyến và 30 ô tiêu chuẩn tại Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Pù Hoạt đã ghi nhận được 10 loài thực vật Hạt trần thuộc 10 chi, 7 họ, gồm: Pơ mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A.Henry & H H.Thomas), Bách xanh (Calocedrus macrolepis Kurz), Tuế lá dài (Cycas dolichophylla K.D.Hill, H.T.Nguyen & P.K.Lôc), Gắm núi (Gnetum montanum Markgr.), Du sam núi đất (Keteleeria evelyniana Mast.), Thông nàng (Dacrycarpus imbricatus (Blume) de Laub.), Kim giao (Nageia fleuryi (Hickel) de Laub.), Thông tre lá dài (Podocarpus neriifolius D.Don), Dẻ tùng vân nam (Amentotaxus yunnanensis H.L.Li), Sa mộc dầu (Cunninghamia konishii Hayata). Tất cả các loài đều minh chứng bằng mẫu vật thu thập tại KBTTN Pù Hoạt. Nghiên cứu đã bổ sung cho danh lục của KBT 3 loài là: Tuế lá dài; Du sam núi đất và Dẻ tùng vân nam. Các loài Hạt trần tập trung chủ yếu ở khu vực phía Tây và Tây Bắc của KBTTN Pù Hoạt. Chúng thường phân bố ở đai từ 700m trở lên, thuộc kiểu rừng nhiệt đới hoặc á nhiệt đới thường xanh. Nhằm tránh cho các loài khỏi nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng tại khu vực, các biện pháp bảo tồn tại chỗ và chuyển chỗ thực vật Hạt trần, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý hiếm là cần thiết tại Khu bảo tồn.

Vương Duy Hưng¹, Nguyễn Danh Hùng², Lê Phùng Diệu³

¹Trường Đại học Lâm nghiệp, ²Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Nghệ An, ³Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp, Nghệ An

http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/7598950/10925620/13.VuongDuyHung-look.pdf

Một số hình ảnh của các loài thực vật hạt trần có trong khu vực nghiên cứu

Dẻ tùng vân Nam

Thông nàng

Thông tre lá dài

Sa mộc dầu

Kim giao

Tuế lá dài

Bách xanh

Du sam núi đất

Gắm núi

Pơ mu

 

 

 


Chia sẻ

Tin nổi bật