Tin tức Tin tức

BỔ SUNG LOÀI SPIRADICLIS SPATHULATA (RUBIACEAE) CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM

31 tháng 1, 2019

Loài Spiradiclis spathulata được mô tả lần đầu tiên bởi X. X. Chen & C. C. Huang trong tạp chí Guihaia (13: 3. 1993) dựa trên các mẫu chuẩn chưa có quả chín và được ghi nhận là loài đặc hữu của Trung Quốc. Dựa trên các các mẫu thu được tại Vườn Quốc gia Cát Bà, loài Spiradiclis spathulata (Lưỡng luân cát bà) đã được ghi nhận mới và bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam. Những thông tin về mô tả, hình ảnh của loài dựa trên các mẫu thu tại Việt Nam đã được trình bày trong bài báo này. Loài Lưỡng luân cát bà khác với các loài khác trong chi Spiradiclis ở Việt Nam là có lá mọc tập chung trên một thân ngắn, gần sát đất, cuống lá dài 3-7 mm, phần ống tràng dài 17-25 mm. Một vài quần thể nhỏ của loài được phát hiện tại Ninh Minh, Long Châu, Bằng Tường thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và Vườn Quốc gia Cát Bà của Việt Nam. Tại Vườn Quốc gia Cát Bà Spiradiclis spathulata thường mọc rải rác ở khu vực gần Ao Ếch, trên các sườn núi đá vôi của rừng lá rộng thường xanh. Loài có thể sử dụng làm thuốc hoặc cây cảnh. Căn cứ vào Khung phân hạng của Danh lục đỏ IUCN năm 2012, nghiên cứu đã đề xuất thứ hạng bảo tồn loài là: Sẽ nguy cấp.

Tác giả: Vương Duy Hưng¹ Hoàng Tiến Quyên²

¹Trường Đại học Lâm nghiệp, ²Vườn Quốc gia Cát Bà

 http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/7598950/10024555/11.VuongDuyHung.pdf

 


Chia sẻ

Tin nổi bật