Đề tài, dự án Trung tâm Đa dạng sinh học thực hiện

23 tháng 12, 2013
Trung tâm thực hiện các đề tài, dự án và các chương trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực sau:

I. CÁC ĐỀ TÀI/ DỰ ÁN TRUNG TÂM ĐÃ VÀ ĐANG CHỦ TRÌ


Đề tài hợp tác quốc tế


1. Đánh giá tính đa dạng thực vật rừng Pha Phanh, Thanh Hóa (2012-2013 ) Quỹ bảo tồn Rufford tài trợ

2. Nghiên cứu bảo tồn các loài cây thuộc ngành Hạt Trần – Gymnospemea tại vườn quốc gia Hoàng Liên, Lào Cai (2010-2011) Quỹ bảo tồn Rufford tài trợ

3. Kiến thức bản địa của người dân tộc Dao và Mường trong việc sử dụng cây thuốc tại vườn quốc gia Ba Vì, Việt Nam (2008-2010) Quỹ bảo tồn Rufford tài trợ

4. Ảnh hưởng của người dân địa phương tới thực vật Vườn quốc gia Bến En, Thanh Hóa, Việt Nam (2005-2008) Tổ chức khoa học quốc tế IFS tài trợ

5. Nghiên cứu Thực vật có giá trị kinh tế và sinh thái cao của Việt Nam và Lào (2003-2004) Hà Lan tài trợ

6. Nghiên cứu phân loại Thực vật chi Annesijoa, Elateriospermum và Hevea (Euphorbiaceae) ở khu vực Đông Nam Á. (2003-2004) Hà Lan tài trợ.

7. Phân tích vai trò của giới trong trồng mây làm giàu rừng ở thôn Đoàn Kết, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình (2006 – 2007), do Tổ chức quốc tế gỗ nhiệt đới (ITTO) tài trợ.


II. Đề tài cấp Nhà nước


1. Nghiên cứu trồng thử nghiệm tập đoàn cây bản địa đặc trưng của các vùng miền trong cả nước tại rừng quốc gia Đền Hùng (2011 – 2014)

2. Nghiên cứu phân loại Họ Dầu- Dipterocarpaceae tại Việt Nam (2010 – 2013)

 

III. Đề tài cấp bộ


1. Nghiên cứu tuyển chọn và kỹ thuật trồng một số loài rau rừng có giá trị cao tại Điện Biên và Lào Cai:  Pha I (2009-2011)      

2. Nghiên cứu tuyển chọn và kỹ thuật trồng một số loài rau rừng có giá trị cao tại Điện Biên và Lào Cai:  Pha II (2013)      

3. Nghiên cứu tính đa dạng và hệ thống hóa tập đoàn cây bản địa tại rừng thực nghiệm trường Đại học Lâm Nghiệp (2011-2013)

4. Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái và kỹ thuật nhân nuôi loài Gà tiền mặt vàng - Polyplectron bicalcarratum (Linnaeus, 1758) phục vụ bảo tồn nguồn gen và phát triển kinh tế địa phương (2012 – 2014)


IV. Đề tài/nhiệm vụ cấp cơ sở


1. Xây dựng cơ sở dữ liệu Đa dạng sinh học Việt Nam (2011-2012) Nhiệm vụ hàng năm

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu Đa dạng sinh học Việt Nam (2009-2010) Nhiệm vụ hàng năm

3. Xây dựng cơ sở dữ liệu Đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Thanh Hóa (2012-2013)

4. Nghiên cứu tư liệu hóa hệ thống tiêu bản Thực vật Phân lớp Ngọc Lan và Phân lớp Sau sau tại Trung tâm Đa dạng sinh học, trường Đại học Lâm nghiệp (2009-2010)

5. Tư liệu hóa hệ thống mẫu tiêu bản động vật tại Trung tâm Đa dạng sinh học, Trường đại học Lâm nghiệp

6. Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo tồn loài Đinh Hương (Dysoxylum cauliflorum Hiern 1875) tại VQG Bến En – Thanh Hóa.

7. Nghiên cứu đề xuất biện pháp vật lý cơ giới trong phòng trừ Sâu róm 4 túm lông (Dasychira axutha Collennette) hại thông tại Lộc Bình – Lạng Sơn (2010).

8. Chương trình bẫy ảnh tại Vườn quốc gia Pù Mát (2003 – 2004).

9. Đánh giá hiện trạng các loài cây họ Dầu (Dipterocarpaceae) được trồng tại rừng thực nghiệm, trường Đại học Lâm nghiệp. (NCKH cấp Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, ĐHLN 2010)

10. Nghiên cứu đặc điểm  phân bố 1 số loài cây họ Hoàng đàn (Cupressaceae) tại khu vực Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai. (NCKH cấp Trường Đại học Lâm nghiệp 2011).


V. Đề tài địa phương


1. Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng khu hệ bướm ngày tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Thanh Hóa (2013)

2. Điều tra cơ bản về các nhóm thực vật quý hiếm Tuế, Hạt trần, Mun tại Khu vực Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa (2013), UBND tỉnh Thanh Hóa tài trợ.

3. Xây dựng kế hoạch bảo tồn chi tiết đối với 03 loài thực vật nguy cấp, quý hiếm: Lan Hài, Lan Kim tuyến đá vôi và Nghiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Thanh Hóa (2012), UBND tỉnh Thanh Hóa tài trợ.

4. Tập huấn về phương pháp tham gia và lập kế hoạch thôn bản cho chính quyền thôn bản trong khu bảo tồn (2012), Quỹ Bảo tồn rừng đặc dụng Việt Nam (VCF) tài trợ.

5. Tập huấn nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học cho Chính quyền địa phương (2012), Quỹ Bảo tồn rừng đặc dụng Việt Nam (VCF) tài trợ

6. Điều tra đánh giá hiện trạng và xây dựng chương trình giám sát đối với loài Trai lý tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (2012), UBND tỉnh Thanh Hóa tài trợ.

7. Tập huấn giám sát đa dạng sinh học tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (2011), UBND tỉnh Thanh Hóa tài trợ.

8. Quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia  để bảo tồn đa dạng sinh học tổng hợp và phát triển kinh tế xã hội tại vùng đệm Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Pù Luông – Thanh Hóa (2011), Cộng hòa Irish tài trợ.

10. Điều tra đánh giá hiện trạng loài Lan hài, Kim tuyến đá vôi và loài Nghiến tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (2011), UBND tỉnh Thanh Hóa tài trợ.

11. Điều tra đánh giá các loài thực vật thân gỗ KBTTN Đồng Sơn- Kỳ Thượng, Hoành Bồ- Quảng Ninh (2010), Quỹ Bảo tồn rừng đặc dụng Việt Nam (VCF) tài trợ.


VI. DANH MỤC ĐỀ TÀI CÁN BỘ TRUNG TÂM CỘNG TÁC THỰC HIỆN


1. Đánh giá kết quả thực hiện dự án 661 vùng Tây Bắc (2009-2011)(Cấp bộ)

2. Nghiên cứu phát triển cây hoàng Liên Ô rô (Mahonia Nepalensis DC.) dưới tán rừng ở tây nguyên, Tây Bắc và Đông Bắc (2011-2014) (Cấp bộ)

3. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái cơ bản và biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu róm 4 túm lông thuộc họ Ngài độc (Lymantriidae) hại thông tại vùng Đông Bắc (2009-2011).

4. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh vật học loài Trúc đen (Phyllostachys nigra Munro,1868) phục vụ cho công tác bảo tồn (2010 – 2012).

5. Nghiên cứu biện pháp quản lý tổng hợp sâu hại măng các loài tre đang trồng phổ biến ở Việt Nam (2006 – 2008).

6. Đánh giá các mối đe dọa đối với 03 loài thực vật nguy cấp , quý hiếm: Lan hài, Kim tuyến đá vôi và nghiến tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông – Thanh Hóa (2012).

7. Điều tra đánh giá hiện trạng và xây dựng chương trình giám sát đối với loài Trai lý tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông – Thanh Hóa (2012).

8. Điều tra đánh giá hiện trạng loài Lan hài, Kim tuyến đá vôi và loài Nghiến tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông – Thanh Hóa (2011).

9. Bảo tồn có sự tham gia của người dân (2002 – 2004).

10. Quy hoạch bảo tồn và phát triển động vật hoang dã trên toàn quốc (2007).

11. Nghiên cứu kỹ thuật chăn nuôi Dúi má đào (Rhizomys sumatrensis Raffles, 1821), Dúi mốc (Rhizomys pruinosus Blyth, 1851) thương phẩm phục vụ phát triển kinh tế hộ gia đình (2007 – 2009).

12. Nghiên cứu động thái rừng núi Nuốt Trường Đại học lâm nghiệp (2006 – 2010).

13. Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số loài cây nguy cấp, quý hiếm vùng Tây Bắc (2010 – 2012).

14. Nghiên cứu thu thập bảo tồn nguồn gen thực vật rừng đặc hữu và quý hiếm trong vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La (2008 – 2010)

15. Nghiên cứu lựa chọn một số loài cây có khả năng phòng cháy tại một số tỉnh miền bắc Việt Nam (2008 – 2009)

16. Nghiên cứu phát triển cây hoàng Liên Ô rô (Mahonia Nepalensis DC.) dưới tán rừng ở tây nguyên, Tây Bắc và Đông Bắc (2011 - 2014)

17. Bảo tồn loài Du sam đá vôi (Keteleeria davidiana (Bertrand) Beissn., 1891) tại  Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ - Bắc Kạn (2009 – 2012)

18. Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số loài cây nguy cấp, quý, hiếm vùng Tây Bắc (2012 – 2013)

20. Xây dựng mô hình rừng phòng hộ đầu nguồn có giá trị kinh tế cao đảm bảo sinh kế cho người dân khu vực vùng lòng hồ thủy điện Sơn La (2008 – 2012).

21. Đánh giá môi trường rừng cao su tại một số tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nguyên (2009 – 2010).

22. Nghiên cứu lựa chọn một số loài cây có khả năng phòng cháy tại một số tỉnh miền bắc Việt Nam (2008 – 2009).


 

 

NC công bố loài  thực vật mới cho khoa học thế giới -  Loài Thanh thất Việt Nam 

Ailanthus vietnamensis H.V.Sam & Noot.

 

 

Xây dựng cở sở dữ liệu Đa dạng sinh học Việt Nam

 


Chia sẻ

Tin nổi bật