Ấn phẩm xuất bản/ Projects and publication

28 tháng 12, 2013

 

Các công trình công bố (Research and programs)

 

1.      The Impact of Timber and Non Timber Forest Products (NTFP) Harvesting on Plant Diversity in Ben En National Park, Central Vietnam (Responsible by Hoang Van Sam)

2.      Indigenous knowledge of Dao and Muong Ethnic minority groups on medicinal plants in Ba Vi National Park, Vietnam (Responsible by Hoang Van Sam)

3.      Edible wild vegetation in Dien Bien and Lao Cai provinces, Vietnam (Responsible by Hoang Van Sam, Nguyen Huu Cuong, Nguyen Thi Thu)

4.      Establish Biodiversity information system of Vietnam at the Vietnam Forestry University (responsible by Hoang Van Sam, Nguyen Thi Thu)

5.      Mangroves and rising sea levels in Kien Giang Province, SW Vietnam (responsible by Nguyen Hai Hoa)

6.      Assessing Mangrove Forests, Shorelines Conditions and Feasibility of REDD for Kien Giang Province (responsible by Nguyen Hai Hoa)

7.      Integrating the climate change adaptation in comprehensive planning for the coastal zone of Ca Mau Province, Vietnam (responsible by Phung Van Khoa – National expert for GIZ))

8.      Building Riparian Forest Restoration Measures for Some Critical Areas of Cau River Basin, Vietnam (responsible by Phung Van Khoa)

 

PUBLICATIONS

Sách (Books)

1. Keßler, P.J.A., M.S. Appelhans & Hoang  Van Sam (eds). 2009. Plant families of South-east Asia. Syllabus for master students in Leiden University. (Bài giảng dành cho học viên cao học tại Đại học tổng hợp Leiden, Hà Lan).

2. Hoang Van Sam. 2009. Uses and conservation of plant diversity in Ben En National Park, Vietnam. National herbarium of the Netherlands, the Netherlands

3. Hoang Van Sam, P. Baas & P.J.A. Keßler. 2008. Plant Biodiversity in Ben En National Park, Vietnam. Agricultural Publishing House, Hanoi, Vietnam

4. Hoang Van Sam, K. Nanthavong & P.J.A. Kessler. 2004. Trees of Vietnam and Lao, Field guide for 100 economically and ecologically important species. Leiden University. The Netherlands

 

 

Các bài báo (Journal Articles)

Bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài (Foreign journal articles)

 

 Năm 2011

 

1. Hoang Van Sam, P. Baas, P.J.A. Keßler, J.W.F. Slik, H. Ter Steege & N. Raes. 2011. Human and environmental influences on plant diversity and composition in Ben En National Park, Vietnam. Journal of Tropical Forest Science 23(3): 328–337

http://www.frim.gov.my/v1/jtfsonline/jtfs/v23n3/328-337.pdf

 

Năm 2008

 

1. Hoang Van Sam, P. Baas & P.J.A. Keßler. 2008a. Traditional medicinal plants in Ben En National Park, Vietnam. Blumea 53: 569 - 601

http://www.ingentaconnect.com/content/nhn/blumea/2008/00000053/00000003/art00009

2. Hoang Van Sam P. Baas & P.J.A. Keßler. 2008b. Uses and conservation of plant species in a National Park - a case study of Ben En, Vietnam. Economic Botany 62: 574 – 593

http://www.springerlink.com/content/k0n7547lr6851853/

 

Năm 2007

 

1. Hoang Van Sam & H.P. Nooteboom. 2007. Ailanthus vietnamensis (Simaroubaceae). A new species from Vietnam. Blumea 52: 555 - 558.

http://www.ingentaconnect.com/content/nhn/blumea/2007/00000052/00000003/art00002

 

Năm 2005

 

1. Hoang Van Sam & P.C. van Welzen. 2005. Elateriospermum. In K. Chayamarit & P.C. van Welzen. Euphorbiaceae. In: K. Chayamarit & K. Larsen (eds), Flora of Thailand 8, 1: 254 - 255. Forest Herbarium, Bangkok, Thailand.

2. Hoang Van Sam & P.C. van Welzen 2005. Revision of Annesijoa in Malesia in Euphorbiaceae of Malesia .

http://www.nationaalherbarium.nl/euphorbs/specA/AnnesijoaT.htm

3. Hoang Van Sam & P.C. van Welzen 2005. Revision of Elateriospermum in Malesia in Euphorbiaceae of Malesia.

http://www.nationaalherbarium.nl/euphorbs/specE/ElateriospermumT.htm

4. Hoang Van Sam & P.C. van Welzen 2005. Revision of Hevea in Malesia in Euphorbiaceae of Malesia.

http://www.nationaalherbarium.nl/euphorbs/specH/HeveaT.htm

 

Năm 2004

 

1. Hoang Van Sam, K. Nanthavong & P.J.A. Kessler. 2004. Trees of Vietnam and Lao, Field guide for 100 economically and ecologically important species. Blumea 49:201-349.

http://www.ingentaconnect.com/content/nhn/blumea/2004/00000049/F0020002/art00001

2. Hoang Van Sam & P.C. van Welzen 2004. Revision of Annesijoa, Elateriospermum and the introduced species of Hevea in Malesia (Euphorbiaceae), Blumea  49: 425 -  440.

http://www.ingentaconnect.com/content/nhn/blumea/2004/00000049/F0020002/art00007

 

 

Bài báo đăng trên tạp chí trong nước (Vietnamese journal articles)

 

 

Năm 2013


1. Hoàng Văn Sâm, 2013. Nghiên cứu bổ xung một loài sao mới – Sao đá Phong Nha (Hopea exalata W.T.Lin, Y.Y. Yang & Q.S. Hsue) họ Dầu – Diptercarpaceae cho hệ thực vật Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 10. 94-98

2. Hoàng Văn Sâm, 2013. Hệ thực vật thân gỗ bản địa rừng quốc gia Đền Hùng. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 1. 96-100

3. Hoàng Văn Sâm, Trần Đức Dũng. 2013. Tính đa dạng và hiện trạng bảo tồn các loài ngành thực vật trần (Gymnosperm) tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Nghệ An. Số 1. 40-47

4. Hoàng Văn Sâm, Nguyễn Trọng Quyền. 2013. Thành phần loài và hiện trạng bảo tồn các loài thực vật Hạt trần rừng Pha Phanh, tỉnh Thanh Hóa. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 5. 88-93

5. Bùi Đình Đức, Bùi Văn Bắc.2013. Nghiên cứu đề xuất biện pháp vật lý, cơ giới trong phòng trừ Sâu róm 4 túm lông (Dasychira axutha Collennette) hại thông mã vĩ tại Lộc Bình – Lạng Sơn. Tạp chí khoa học và công nghệ lâm nghiệp, Số 03. 45-62

6.Nguyễn Hữu Cường. 2013. Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Pơ mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A. Henry & Thomas) tại xã San sả hồ thuộc VQG Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai. Tạp chí khoa học và công nghệ lâm nghiệp, Số ...

7.Hoàng Thị Tươi. 2013 . Đặc điểm sinh học và sinh thái học loài Gà tiền mặt vàng (Polyplectron bicalcaratum Linnaeus, 1758) trong điều kiện nuôi nhốt. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp.

 

Năm 2012

 

1. Hoàng Văn Sâm, Nguyễn Việt Bách & Phạm Hoàng Phi. 2012. Hệ thực vật khu bảo tồn Phong Quang, tỉnh Hà Giang.Tạp chí khoa học và công nghệ lâm nghiệp, Số 1. 58-64

2. Hoang Van Sam. 2012. Traiditional kowledge of Muong and Dao ethnic minority groups on medicinal plants in Ba Vi National Park. Vietnam. Journal of Biology. Vol. 32. 87-90

3. Hoàng Văn Sâm, Nguyễn Văn Quyết. 2012. Đặc điểm hệ thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 8: 85-89

4. Vũ Quang Nam, Hoàng Văn Sâm. 2012. Đặc điểm hình thái và phân loại các loài của chi Miên mộc (Kmeria) thuộc học Mộc Lan (Magnoliaceae). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 12: 89-95

5. Hoàng Văn Sâm. 2012. Nghiên cứu phân loại và bảo tồn loài Vân sam Phansipăng (Abies delavayi Franch. subsp. fansipanensis (Q.P.Xiang, L.K.Fu & Nan Li) Rushforth). Tạp chí Kinh tế sinh thái. Số 42+43. 3-6

6. Hoàng Văn Sâm & Nguyễn Thị Kim Phượng. 2012.  Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, tỉnh Yên Bái. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Số 2: 91-95

7. Phan Văn Dũng, Bùi Đình Đức. 2012. Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo tồn loài Đinh hương (Dysoxylum cauliflorum Hiern 1875) tại Vườn Quốc Gia Bến En – Tỉnh Thanh Hóa. Tạp chí khoa học và công nghệ lâm nghiệp, Số 01. 65-73

 

Năm 2011

 

1. Hoàng Văn Sâm. 2011. Nghiên cứu tính đa dạng tập đoàn cây gỗ bản địa tại rừng thực nghiệm trường Đại học Lâm nghiệp. Tạp chí Kinh tế sinh thái. Số 14. 100-103

2. Hoàng Văn Sâm & Xia Nianhe. 2011. Nghiên cứu xây dựng khóa tra các chi thuộc Họ Dầu – Dipterocarpaceae tại Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Số 11: 111-114.

3. Hoàng Văn Sâm & Phùng Văn Khoa. 2011. Nghiên cứu kiến thức bản địa của người dân trong sử dụng rau rừng tại hai tỉnh Lào Cai và Điện Biên. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Số 14: 96-100

4. Hoàng Văn Sâm & Nguyễn Hữu Cường. 2011. Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa.  Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. 860-864

5. Hoàng Văn Sâm & Nguyễn Thị Lương. 2011. Nghiên cứu kiến thức bản địa của người dân địa phương trong sử dụng rau rừng tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. 1276-1280

6. Vũ Quang Nam, Xia Nian-He, Hoàng Văn Sâm & Phan Minh Sáng. 2011. Bổ xung loài Michelia macclurei Dandy (Họ Mộc Lan – Magnoliaceae) cho hệ thực vật Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. 220-222

7. Vũ Quang Nam, Xia Nian-He, Jacinto C. Regalado & Hoàng Văn Sâm. 2011. The taxonomy and  conservation status of Michelia balansae (Aug. DC.) Dandy (Magnoliaceae)  in Vietnam. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. 757-762.

 

Năm 2010

 

1.Hoàng Văn Sâm. 2010. Nghiên cứu sự khác nhau trong quan điểm phân loại giữa APG III với các hệ thống phân loại của ArmenTakhtajan. Thông tin khoa học Lâm nghiệp. Trường Đại học Lâm Nghiệp. Số 1: 64-66

 

Năm 2009

 

1. Hoàng Văn Sâm. 2009. Bổ xung một loài Đén mới- Đén Bến En Timonius arborea Elmer (Rubiaceae - Họ Cà Phê) cho hệ Thực vật Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Số 11: 23-33.

2. Hoàng Văn Sâm. 2009. Lịch sử và xu hướng phân loại học Thực vật thế giới. Thông tin khoa học Lâm nghiệp. Trường Đại học Lâm Nghiệp. Số 2: 51-54

3. Hoàng Thị Tươi. 2009. Nghiên cứu đa dạng thành phần loài ếch nhái Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến, tỉnh Hoà Bình. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn.

4. Lưu Quang Vinh, Hoàng Thị Tươi. 2009. Hiện trạng phát triển du lịch sinh thái của vườn Quốc gia Hoàng Liên, Lào Cai. Tạp chí kinh tế sinh thái.

5. Hoàng Thị Tươi, Lưu Quang Vinh, Phan Đức Linh. 2009. Nghiên cứu quá trình sinh trưởng của Dúi Mốc (Rhizomys pruinosus Blyth, 1851) trong điều kiên nuôi nhốt. Thông tin khoa học Lâm nghiệp. Trường Đại học Lâm Nghiệp. Số 2: 34-36

 

Năm 2008

 

1. Hoàng Văn Sâm. 2008. Nghiên cứu bổ xung một loài Xâm Cánh mới- Xâm cánh Bến En Glyptopetalum sclerocarpum (Kurz) M.A Lawson (Celastraceae- Họ Dây Gối) cho hệ Thực vật Việt Nam. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Số 1: 526 - 529

2. Hoàng Văn Sâm. 2008. Nghiên cứu bổ xung một loài trong chi Đậu khấu – Myristica  cho hệ Thực vật Việt Nam. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Số 3: 683 - 686.


Chia sẻ

Tin nổi bật