Hợp tác trong nước và quốc tế

17 tháng 12, 2013
Trung tâm có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học, viên nghiên cứu, tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước như: Trường đại học Leiden Hà Lan, Trung tâm đa dạng sinh học quốc gia Hà Lan, Vườn thực...

 

 

 

Hợp tác với Đại học Leiden – Hà Lan

 

 

 

 

Hợp tác với Đại học Greifswald, Đức

 

 

 

Hợp tác với viện nghiên cứu phát triển Nông nghiệp Pháp (CIRAD)

 

 

 

 

Hợp tác với Hà Lan và Đức

 

 

 

Hợp tác với tổ chức GIZ, Đức

 

 

 

Hợp tác với Úc


Chia sẻ

Tin nổi bật