Nhóm sinh viên Khoa QLTNR&MT muốn cứu các dòng sông Hà Nội

19 tháng 1, 2017

Trước thực trạng môi trường nước ở các sông khu vực Hà Nội bị ô nhiễm, nhóm sinh viên k58 của Khoa Quản lý TNR&MT  bao gồm: Trần Xuân Trường, Đào Thị Thuỳ , Lê Hoàng Thanh Hà dưới sự hướng dẫn của TS. Vương Duy Hưng – Giám đốc TT Đa dạng sinh học và Quản lý rừng bền vững đã thực hiện đề tài " Nghiên cứu thành phần loài thực vật trong môi trường nước ô nhiễm tại khu vực Hà Nội".

Nghiên cứu được thực hiện trong khoảng thời gian 4 tháng. Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu thực nghiệm như lấy mẫu nước, thu thập mẫu thực vật trên các con sông thuộc khu vực nội thành Hà Nội hoặc vùng ven như sông Đáy, sông Nhuệ, sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu…., phỏng vấn người dân , nhóm nghiên cứu còn thực hiện nghiên cứu phân tích trong phòng thí nghiệm.

Theo phân tích của nhóm sinh viên thì khu vực sông ô nhiễm nhất bao gồm khu vực sông Lừ (quận Hoàng Mai), Sông Nhuệ (quận Hà Đông), và sông Đáy (cầu Mai Lĩnh). Tại khu vực nghiên cứu, nhóm cũng phát hiện được 25 loài thực vật sống và phát triển được tại các vùng nước bị ô nhiễm. Đề tài đã đưa ra các tiêu chí để đánh giá tiềm năng xử lý ô nhiễm của 25 loài thực vật này. Trên cơ sở đó, 7 loài thực vật được đề xuất tiếp tục nghiên cứu để sử dụng trong việc làm giảm thiểu ô nhiễm nước.

Nhóm nghiên cứu được tặng bằng khen của TƯ Đoàn với thành tích trong nghiên cứu khoa học

Kết quả nghiên cứu này đã được đánh giá cao vì tính ứng dụng thực tiễn cao của nó. Đề tài này đã được gửi đi và giành giải nhất tại Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học khối nông lâm ngư thuỷ lợi toàn quốc lần thứ 7 vào tháng 11 năm 2016. Để có được kết quả đó không thể không nhắc đến công lao của thầy hướng dẫn TS. Vương Duy Hưng – Giám đốc trung tâm Đa dạng sinh học và Quản lý rừng bền vững, người đã khích lệ các em tham gia nghiên cứu khoa học cũng như định hướng cho các em trong suốt quá trình thực hiện đề tài của mình. Theo TS. Vương Duy Hưng kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần lựa chọn các biện pháp sinh học trong giảm thiểu ô nhiễm nói chung và ô nhiễm nước nói riêng tại khu vực Hà Nội. Kết quả này cũng là cơ sở khoa học ban đầu cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường.


Chia sẻ

Tin nổi bật