CV_LY

13 tháng 12, 2013

   LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Lý

2. Năm sinh:                        01/01/1980                        3. Nam/Nữ:   Nam

4. Học vị: Kỹ sư                                                       Năm đạt học vị:  2012

5. Chức danh nghiên cứu:     Nghiên cứu viên

    Chức vụ: 

6. Địa chỉ nhà riêng: Xóm 8 – Nghĩa Hương – Quốc Oai – Hà Nội.

7. Điện thoại:  CQ:                                     ;  NR:                            ; Mobile: 0985.431.094

    Fax:                                                         E-mail: thienlyddsh@yahoo.com

8. Địa chỉ Cơ quan: TT  Đa dạng sinh học, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội

    Điện thoại: 0985431094 E-mail:

 

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

Quản lý Tài nguyên rừng

2011

Trung Cấp

Trường Trung Học Lâm Nghiệp I Trung Ương – Quảng Ninh

Lâm nghiệp

2003

 

10. Quá trình công tác

 

Thời gian

 

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

5/2004 - 2006

Nhân viên

Ban quản trị đời sống

Trường Đại học Lâm Nghiệp

Xuân Mai, Hà Nội

12/2006 – 2007

Kỹ Thuật Viên

Bộ môn Bảo vệ Thực vật rừng

Trường Đại học Lâm Nghiệp

Xuân Mai, Hà Nội

2007 - 10/09/2009

Kỹ Thuật Viên

Trung tâm Thí Nghiệm Thực Hành

Trường Đại học Lâm Nghiệp

Xuân Mai, Hà Nội

11/09/2009-5/2012

Kỹ Thuật Viên

Trung tâm Đa dạng sinh học, Trường Đại học Lâm Nghiệp

Xuân Mai, Hà Nội

6/2012 - nay

Nghiên cứu viên

Trung tâm Đa dạng sinh học, Trường Đại học Lâm Nghiệp

Xuân Mai, Hà Nội

 

11. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì, tham gia.

Tên đề tài,dự án tham gia (cộng tác viên)

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

 

Tình trạng đề tài

 

Nghiên cứu trồng thử nghiệm tập đoàn cây bản địa đặc trưng của các vùng miền trong cả nước tại Rừng Quốc gia Đền Hùng

2011-2014

Cấp nhà nước

Đang thực hiện

Nghiên cứu tuyển chọn và kỹ thuật trồng một số loài rau rừng có giá trị cao tại Điện Biên và Lào Cai (Pha II tại Lào Cai)       

2013

Cấp bộ

Đã nghiệm thu

Xây dựng cơ sở dữ liệu Đa dạng sinh học Việt Nam

2012

Cấp cơ sở

Đã nghiệm thu

Đánh giá các mối đe dọa đối với 03 loài thực vật nguy cấp , quý hiếm: Lan hài, Kim tuyến đá vôi và nghiến tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông – Thanh Hóa

2012

Chi Cục kiểm lâm Thanh Hóa

Đã nghiệm thu

Điều tra đánh giá hiện trạng và xây dựng chương trình giám sát đối với loài Trai lý tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông – Thanh Hóa

2012

Chi Cục kiểm lâm Thanh Hóa

Đã nghiệm thu

Điều tra đánh giá hiện trạng loài Lan hài, Kim tuyến đá vôi và loài Nghiến tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông – Thanh Hóa

2011

Chi Cục kiểm lâm Thanh Hóa

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu tư liệu hóa hệ thống tiêu bản thực vật phân lớp Ngọc Lan và Sau sau tại Trung tâm Đa dạng sinh học, Trường Đại học Lâm nghiệp

2010

Cấp trường

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu tuyển chọn và kỹ thuật trồng một số loài rau rừng có giá trị cao tại Điện Biên và Lào Cai         

2009 -2011

Cấp bộ

Đã nghiệm thu

Xây đựng mô hình trồng cây lâm sải ngoài gỗ dưới tán rừng Trường Đại học Lâm Nghiệp

2008-2010

Cấp cơ sở

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu biện pháp quản lý tổng hợp sâu hại măng các loài tre đang trồng phổ biến ở Việt Nam

2006-2008

Cấp bộ

Đã nghiệm thu

 

 

 

 

 

12. Khen thưởng

 

TT

Hình thức và nội dung khen thưởng

Năm khen thưởng

1

Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong 4 năm

 2005; 2007; 2008; 2009


Chia sẻ

Tin nổi bật