CV_SAM

12 tháng 12, 2013

   LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Họ và tên: Hoàng Văn Sâm

2. Năm sinh:                        04/11/1977                        3. Nam/Nữ:   Nam

4. Học vị:                  Tiến sĩ                                     Năm đạt học vị:  2009

5. Chức danh:            Phó giáo sư                            Năm đạt học vị:  2013

5. Chức danh nghiên cứu:     Giảng Viên

6. Chức vụ:  

Đảng: Phó bí thư chi bộ Phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác quốc tế

Chính quyền: Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác quốc tế

                       Giám đốc Trung tâm  Đa dạng Sinh học

7. Địa chỉ nhà riêng: Số nhà 29, tổ 1 Tân Xuân, Xuân Mai, Hà Nội

8. Địa chỉ Cơ quan: Trung tâm  Đa dạng sinh học, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội

    Điện thoại: 0439997196Fax  0433840063: E-mail: hoangvsam@yahoo.com

 

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Tiến sĩ

Đại học Leiden, Hà Lan

Phân loại Thực vật và Bảo tồn Đa dạng sinh học

2009

Thạc sĩ

Đại học Leiden, Hà Lan

Phân loại Thực vật và Bảo tồn Đa dạng sinh học

2004

Đại học

Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

Quản lý Tài nguyên rừng

1999

10. Đào tạo ngắn hạn

Thời gian

Chuyên môn

Nơi đào tạo

10-11/2004

Ứng dụng phần mền Lucid trong phân loại thực vật

Kualalumpur, Malaysia

7-8/2002

Phân loại thực vật

Bogor, Inđônêsia

2-3/2000

Du lịch sinh thái

(lớp học do chuyên gia Úc giảng dạy)

Hà Nội, Việt Nam

11. Nghiên cứu ngắn hạn tại nước ngoài

Thời gian

Chuyên môn

Nơi nghiên cứu

8-10/2011

Nghiên cứu về phân loại thực vật; quản lý vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên

Colorado, Hoa Kỳ

9-10/2010

Nghiên cứu về thực vật, đa dạng sinh học

Quảng Châu, Trung Quốc

7/2010

Nghiên cứu về thực vật, đa dạng sinh học

Leiden, Hà Lan

10-11/2003

Nghiên cứu về thực vật, đa dạng sinh học

Pari, Pháp

 

12. Quá trình công tác

 

Thời gian

 

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

11/2013-nay

 -Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế.

-Giám đốc Trung tâm đa dạng sinh
học.
-Giảng viên

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Lâm Nghiệp

Hà Nội

09/2009-nay

Giám đốc, giảng viên

Trung tâm Đa dạng sinh học, Trường Đại học Lâm Nghiệp

Hà Nội

2007-2009

Trợ giảng, tham gia giảng dạy

Đại học tổng hợp Leiden, Hà Lan

Leiden, Hà Lan

2005-2009

Nghiên cứu sinh

Đại học tổng hợp Leiden, Hà Lan

Leiden, Hà Lan

2003-2004

Học viên Cao học

Đại học tổng hợp Leiden, Hà Lan

Leiden, Hà Lan

09/1999 – 08/2009

Giảng viên

Bộ môn Thực vật rừng

Trường Đại học Lâm Nghiệp

Hà Nội

 

 

13. Các công trình công bố

Sách

1. Keßler, P.J.A., M.S. Appelhans & Hoang  Van Sam (eds). 2009. Plant families of South-east Asia. Syllabus for master students in Leiden University. (Bài giảng dành cho học viên cao học tại Đại học tổng hợp Leiden, Hà Lan).

2. Hoang Van Sam. 2009. Uses and conservation of plant diversity in Ben En National Park, Vietnam. National herbarium of the Netherlands, the Netherlands

3. Hoang Van Sam, P. Baas & P.J.A. Keßler. 2008. Plant Biodiversity in Ben En National Park, Vietnam. Agricultural Publishing House, Hanoi, Vietnam

4. Hoang Van Sam, K. Nanthavong & P.J.A. Kessler. 2004. Trees of Vietnam and Lao, Field guide for 100 economically and ecologically important species. Leiden University. The Netherlands

5. Hoàng Văn Sâm. 2013. Kỹ thuật trồng một số loài rau rừng có giá trị cao tại Lào Cai và Điện Biên. Trong Triệu Văn Hùng (chủ biên)  Sinh kế vùng cao- Một số phương pháp tiếp cận mới. Nhà Xuất bản nông nghiệp.

Bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài

1. Hoang Van Sam, Vu Van Dung, Xia Nanhe & Luu Hong Truong. 2013. A New species of Hopea (Dipterocarpaceae) from Vietnam.  Global journal of Botanical science. 1.29-32.

http://savvysciencepublisher.com/downloads/gjbsv1n1a5/

2. Hoang Van Sam, P. Baas, P.J.A. Keßler, J.W.F. Slik, H. Ter Steege & N. Raes. 2011. Human and environmental influences on plant diversity and composition in Ben En National Park, Vietnam. Journal of Tropical Forest Science 23(3): 328–337

http://www.frim.gov.my/v1/jtfsonline/jtfs/v23n3/328-337.pdf

3. Hoang Van Sam, P. Baas & P.J.A. Keßler. 2008a. Traditional medicinal plants in Ben En National Park, Vietnam. Blumea 53: 569 - 601

http://www.ingentaconnect.com/content/nhn/blumea/2008/00000053/00000003/art00009

4. Hoang Van Sam P. Baas & P.J.A. Keßler. 2008b. Uses and conservation of plant species in a National Park - a case study of Ben En, Vietnam. Economic Botany 62: 574 – 593

http://www.springerlink.com/content/k0n7547lr6851853/

5. Hoang Van Sam & H.P. Nooteboom. 2007. Ailanthus vietnamensis (Simaroubaceae). A new species from Vietnam. Blumea 52: 555 - 558.

http://www.ingentaconnect.com/content/nhn/blumea/2007/00000052/00000003/art00002

6. Hoang Van Sam & P.C. van Welzen. 2005. Elateriospermum. In K. Chayamarit & P.C. van Welzen. Euphorbiaceae. In: K. Chayamarit & K. Larsen (eds), Flora of Thailand 8, 1: 254 - 255. Forest Herbarium, Bangkok, Thailand.

7. Hoang Van Sam & P.C. van Welzen 2005. Revision of Annesijoa in Malesia in Euphorbiaceae of Malesia .

http://www.nationaalherbarium.nl/euphorbs/specA/AnnesijoaT.htm

8.Hoang Van Sam & P.C. van Welzen 2005. Revision of Elateriospermum in Malesia in Euphorbiaceae of Malesia.

http://www.nationaalherbarium.nl/euphorbs/specE/ElateriospermumT.htm

9. Hoang Van Sam & P.C. van Welzen 2005. Revision of Hevea in Malesia in Euphorbiaceae of Malesia.

http://www.nationaalherbarium.nl/euphorbs/specH/HeveaT.htm

9. Hoang Van Sam, K. Nanthavong & P.J.A. Kessler. 2004. Trees of Vietnam and Lao, Field guide for 100 economically and ecologically important species. Blumea 49:201-349.

http://www.ingentaconnect.com/content/nhn/blumea/2004/00000049/F0020002/art00001

10. Hoang Van Sam, K. Nanthavong & P.J.A. Kessler. 2004. Trees of Vietnam and Lao, Field guide for 100 economically and ecologically important species. Blumea 49:201-349.

http://www.ingentaconnect.com/content/nhn/blumea/2004/00000049/F0020002/art00001

11. Hoang Van Sam & P.C. van Welzen 2004. Revision of Annesijoa, Elateriospermum and the introduced species of Hevea in Malesia (Euphorbiaceae), Blumea  49: 425 -  440.

http://www.ingentaconnect.com/content/nhn/blumea/2004/00000049/F0020002/art00007

 

Bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1. Đinh Thị Hoa, Nguyễn Lương Thiện & Hoàng Văn Sâm. 2014. Tính đa dạng và hiện trạng bảo tồn các loài ngành thực vật trần (Gymnosperm) tại khu bảo tồn thiên nhiên  Xuân Nha, Sơn La. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 15. 109-115

2. Hoàng Văn Sâm, 2013. Nghiên cứu bổ xung một loài sao mới – Sao đá Phong Nha (Hopea exalata W.T.Lin, Y.Y. Yang & Q.S. Hsue) họ Dầu – Diptercarpaceae cho hệ thực vật Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 10. 94-98

3. Hoàng Văn Sâm, 2013. Hệ thực vật thân gỗ bản địa rừng quốc gia Đền Hùng. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 1. 96-100

4. Hoàng Văn Sâm, Trần Đức Dũng. 2013. Tính đa dạng và hiện trạng bảo tồn các loài ngành thực vật trần (Gymnosperm) tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Nghệ An. Số 1. 40-47

5. Hoàng Văn Sâm, Nguyễn Trọng Quyền. 2013. Thành phần loài và hiện trạng bảo tồn các loài thực vật Hạt trần rừng Pha Phanh, tỉnh Thanh Hóa. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 5. 88-93

6. Hoàng Văn Sâm, Nguyễn Việt Bách & Phạm Hoàng Phi. 2012. Hệ thực vật khu bảo tồn Phong Quang, tỉnh Hà Giang.Tạp chí khoa học và công nghệ lâm nghiệp, Số 1. 58-64

7. Hoang Van Sam. 2012. Traiditional kowledge of Muong and Dao ethnic minority groups on medicinal plants in Ba Vi National Park. Vietnam. Journal of Biology. Vol. 32. 87-90

8. Hoàng Văn Sâm, Nguyễn Văn Quyết. 2012. Đặc điểm hệ thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 8: 85-89

9. Vũ Quang Nam, Hoàng Văn Sâm. 2012. Đặc điểm hình thái và phân loại các loài của chi Miên mộc (Kmeria) thuộc học Mộc Lan (Magnoliaceae). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 12: 89-95

10. Hoàng Văn Sâm. 2012. Nghiên cứu phân loại và bảo tồn loài Vân sam Phansipăng (Abies delavayi Franch. subsp. fansipanensis (Q.P.Xiang, L.K.Fu & Nan Li) Rushforth). Tạp chí Kinh tế sinh thái. Số 42+43. 3-6

11. Hoàng Văn Sâm & Nguyễn Thị Kim Phượng. 2012.  Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, tỉnh Yên Bái. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Số 2: 91-95

12. Hoàng Văn Sâm. 2011. Nghiên cứu tính đa dạng tập đoàn cây gỗ bản địa tại rừng thực nghiệm trường Đại học Lâm nghiệp. Tạp chí Kinh tế sinh thái. Số 14. 100-103

13. Hoàng Văn Sâm & Xia Nianhe. 2011. Nghiên cứu xây dựng khóa tra các chi thuộc Họ Dầu – Dipterocarpaceae tại Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Số 11: 111-114.

14. Hoàng Văn Sâm & Phùng Văn Khoa. 2011. Nghiên cứu kiến thức bản địa của người dân trong sử dụng rau rừng tại hai tỉnh Lào Cai và Điện Biên. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Số 14: 96-100

15. Hoàng Văn Sâm & Nguyễn Hữu Cường. 2011. Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa.  Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. 860-864

16.  Hoàng Văn Sâm & Nguyễn Thị Lương. 2011. Nghiên cứu kiến thức bản địa của người dân địa phương trong sử dụng rau rừng tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. 1276-1280

17. Vũ Quang Nam, Xia Nian-He, Hoàng Văn Sâm & Phan Minh Sáng. 2011. Bổ xung loài Michelia macclurei Dandy (Họ Mộc Lan – Magnoliaceae) cho hệ thực vật Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. 220-222

18. Vũ Quang Nam, Xia Nian-He, Jacinto C. Regalado & Hoàng Văn Sâm. 2011. The taxonomy and  conservation status of Michelia balansae (Aug. DC.) Dandy (Magnoliaceae)  in Vietnam. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. 757-762

19. Hoàng Văn Sâm. 2010. Nghiên cứu sự khác nhau trong quan điểm phân loại giữa APG III với các hệ thống phân loại của ArmenTakhtajan. Thông tin khoa học Lâm nghiệp. Trường Đại học Lâm Nghiệp. Số 1: 64-66

20. Hoàng Văn Sâm. 2009. Bổ xung một loài Đén mới- Đén Bến En Timonius arborea Elmer (Rubiaceae - Họ Cà Phê) cho hệ Thực vật Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Số 11: 23-33.

21. Hoàng Văn Sâm. 2009. Lịch sử và xu hướng phân loại học Thực vật thế giới. Thông tin khoa học Lâm nghiệp. Trường Đại học Lâm Nghiệp. Số 2: 51-54

22. Hoàng Văn Sâm. 2008. Nghiên cứu bổ xung một loài Xâm Cánh mới- Xâm cánh Bến En Glyptopetalum sclerocarpum (Kurz) M.A Lawson (Celastraceae- Họ Dây Gối) cho hệ Thực vật Việt Nam. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Số 1: 526 - 529

23. Hoàng Văn Sâm. 2008. Nghiên cứu bổ xung một loài trong chi Đậu khấu – Myristica  cho hệ Thực vật Việt Nam. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Số 3: 683 - 686.

 

14. Hướng dẫn học viên cao học đã bảo vệ thành công luân văn thạc sĩ

1. Nguyễn Hữu Cường. 2009. Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Thanh Hóa (Đại học Lâm nghiệp Việt Nam – VFU)

2. Nguyễn Thi Ánh. 2009. Nghiên cứu ảnh hưởng của các hệ thống sử dụng đất sau nương rẫy đến khả năng phục hồi các giá trị sinh thái ở vùng đệm một số Khu bảo tồn và Vườn quốc gia (hướng dẫn phụ) (VFU)

3. Vi Thanh Tùng. 2009. Nghiên cứu sử dụng và bảo tồn thực vật ở huyện Tương Dương, Nghệ An (VFU)

4. Lê Ngọc Tuyên. 2010. Nghiên cứu tính đa dạng thực vật Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên đât ngập nước Vân Long, Ninh Bình (VFU)

5. Nguyễn Thị Kim Phượng. 2010. Nghiên cứu tính đa dạng thực vật và sự phân bố của một số loài thực vật quý hiếm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu - tỉnh Yên Bái (VFU)

6. Nguyễn Quyết Tiến. 2010. Nghiên cứu tính đa dạng thực vật thân gỗ tại Rừng quốc gia Đền Hùng, Phú Thọ

7. Nguyễn Việt Bách. 2010. Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Phong Quang, tỉnh Hà Giang (Đại học Thái Nguyên)

8. Tạ Quang Trung. 2011. Nghiên cứu kiến thức bản địa của người dân địa phương trong sử dụng và phát triển rau rừng tại tỉnh Lào Cai (VFU)

9. Nguyễn Hoàng Hào. 2011. Xây dựng khóa định loại một số loài cây gỗ rừng Việt Nam (VFU)

10. Hoàng Xuân Chung. 2011. Nghiên cứu bảo tồn các loài cây thuộc ngành Thông (Pinophyta) tại Vườn quốc gia Hoàng Liên,  Lào Cai (VFU)

11. Đỗ Xuân Trường. 2011. Nghiên cứu tính đa dạng thực vật thân gỗ tại khu Bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh (VFU)

12. Nguyễn Viết Sử. Nghiên cứu tính đa dạng thực vật thân gỗ tại khu Bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai (Cơ sở 2 VFU- Đồng Nai).

13. Nguyễn Văn Quyết. Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu, Phước Bửu, Bìa Rịa Vũng Tàu (Cơ sở 2 VFU- Đồng Nai).

14. Phạm Xuân Trọng. Nghiên cứu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu tập đoàn cây trồng tại vườn thực vật, vườn quốc gia Cúc Phương (VFU)

15. Nguyễn Ngọc Thảo: Nghiên cứu tính đa dạng thực vật thân gỗ tại khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Thanh Hóa (VFU)

16. Vũ Đình Cường: Đánh giá thực trạng tài nguyên thực vật rừng tại Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng (VFU – Đà Lạt).

17. Nguyễn Trọng Quyền. Nghiên cứu tính đa dạng thực vật khu rừng Pha Phanh, tỉnh Thanh Hóa (VFU)

18. Vũ Thị Hạnh. Đánh giá tính đa dạng của lâm sản ngoài gỗ dựa vào kiến thức bản địa của người dân tại khu Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, tỉnh Đăk Nông (ĐH Tây Nguyên)

19. Nguyễn Thi Hà. Nghiên cứu phát triển một số loài  rau rừng có giá trị cao tại Lào Cai (VFU)

20. Lê Đình Thuận. Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu  tập đoàn cây gỗ bản địa tại rừng thực nghiệm trường Đại học Lâm nghiệp

21. Lê Đình Phương. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh vật học và kỹ thuật gieo ươm loài Giổi ăn quả (Michelia tonkinensis  A.Chev.) tại Vườn quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa"

22. Ngô Văn Tuấn. Nghiên cứu đặc điểm các loài cây họ Dầu tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hoá.

23. Trương Nho Tự. Nghiên cứu tính đa dạng và thực trạng quản lý các loài thực vật có giá trị bảo tồn cao tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa

24. Nguyễn Đình Thỏa. Nghiên cứu tính đa dạng thực vật bâc cao tại Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Nam Xuân Lạc tỉnh Bắc Kạn

25. Trần Đức Dũng. Nghiên cứu bảo tồn các loài cây thuộc ngành Thông (Pinophyta) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, tỉnh Nghệ An

26. Phan Văn Dũng. Nghiên cứu phân loại và thực trạng bảo tồn các loài thuộc chi Táu (Vatica) và chi Sao (hopea) thuộc họ Dầu (Dipterocarpaceae) tại Việt Nam"
27.Nguyễn Thanh Tứ Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Khau Ca, tỉnh Hà Giang
28.Hoàng Thị Chung. Nghiên cứu đặc điểm hệ thực vật tại Rừng quốc gia Đền Hùng, Phú Thọ
29.Nguyễn Trọng Đại. Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn một số loài thực vật quý hiếm tại khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, Hà Tĩnh
30. Triệu Văn Huấn. Nghiên cứu đặc điểm họ Ngọc lan (Magnoliaceae) tại rừng quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ (hướng dẫn phụ)
31.Nguyễn Lương Thiện. Nghiên cứu bảo tồn thực vật ngành Thông (Pinophyta) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, tỉnh Sơn La
32.Homsombath Phanousith. Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại VQG Nam Ka Ding, tỉnh Bo Ly Kham Xay, CHDCND Lào (2012-2014)
33.Vũ Văn Vân. Nghiên cứu bảo tồn tài nguyên thực vật tại rừng Pha Phanh, tỉnh Thanh Hóa

34. Nguyễn Văn Chính. 2014. Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn một số loài thực vật quý hiếm tại khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa.

35. Kim Hồng Giang. 2014 Nghiên cứu bảo tồn một số loài thực vật quý hiếm tại khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, tỉnh Sơn La.

36. Nguyễn Sơn Hải. 2014. Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tây Côn Lĩnh, tỉnh Hà Giang

37. Đỗ Xuân Tĩnh. 2014. Nghiên cứu bảo tồn một số loài thực vật quý hiếm tại Vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

15. Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiên sĩ.

1.      Tong Yihua (Nghiên cứu sinh người Trung Quốc) (2011-2014). Hệ thống phân loại chi Agapetes (họ Ericaceae). Thực hiện tại vườn thực vật Hoa Nam, Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc.

Nghiên cứu sinh đang thực hiện luận án tiến sĩ.

2.      Cao Văn Cường (2012-2015): Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Thanh Hóa

3.      Đinh Thị Hoa (2012-2015) Nghiên cứu tính đa dạng thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, Sơn la

4.      Nguyễn Thanh Lâm (2012-2015) Nghiên cứu đa dạng sinh học thực vật và cấu trúc rừng tại Rừng quốc gia Yên Tử, Quảng Ninh

 

16. Tham dự các cuộc hội nghị khoa học kỹ thuật

Thời gian

Tên Hội thảo

Nước

5/2014

 Trình bày bài về Đa dạng sinh học thực vật Việt Nam tại Viện nghiên cứu quốc gia về loài bản địa Đài Loan  

12/2013

Hội nghị lần thứ nhất về vườn quốc gia khu vực Châu Á

Nhật

6/2013

Trình bày bài tại Hội thảo quốc tế về Quản lý vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên

Đức

2/2013

Quản lý thông tin đa dạng sinh học

Malaysia

12/2012

Đánh giá giá trị hệ sinh thái

Philippin

11/2012

Trình bày bài tại Hội thảo quốc tế lần thứ 13 hiệp hội các vườn thực vật thế giới

Trung Quốc

7/2012

Trình bày bài tại Hội thảo về Quản lý rủi ro rừng và Đa dạng sinh học

Hàn Quốc

11/2011

Hội thảo tham vấn xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020.

Việt Nam

11/2011

Trình bày bài hội thảo quốc tế về "Đánh giá thực trạng và phân bố của các loài thực vật dang bị đe dọa của Lào, Campuchia và Việt Nam,

Thái Lan

10/2011

Trình bày bài tại Hội thảo quốc gia về sinh thái tài nguyên sinh vật

Việt Nam

03/2011

Tham dự hội thảo kỷ nguyên liên hiệp quốc về đa dạng sinh học. Hà Nội

Việt Nam

12/2010

Trình bày bài tại hội thảo quốc tế về Thực vật Lào, Campuchia và Việt Nam, tại Hà Nội

Việt Nam

12/2010

Thành viên ban tổ chức hội thảo quốc tế về Thực vật Lào, Campuchia và Việt Nam, tại Hà Nội

Việt Nam

12/2010

Tham dự hội thảo quốc tế về "Đánh giá thực trạng và phân bố của các loài thực vật dang bị đe dọa của Lào, Campuchia và Việt Nam, tại Hà Nội"- lần 2

Việt Nam

05/2010

Tham dự hội thảo Hệ thống thông tin đa dạng sinh học toàn cầu cho các nước Đông dương, tại TP Hồ Chí Minh

Việt Nam

05/2010

Tham dự Diễn đàn Đa dạng sinh học tại TP Hồ Chí Minh

Việt Nam

04/2010

Tham dự hội thảo Bồi hoàn đa dạng sinh học cho các khu bảo tồn, vườn quốc gia Việt Nam, tại Hà Nội

Việt Nam

03/2010

Tham dự hội thảo Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn

Việt Nam

01/2010

Tham dự hội thảo Hội thảo chuyên gia về hợp tác EU-Đông Nam Á về bảo tồn và quản lý bền vững Đa dạng sinh học

Việt Nam

11/2009

Tham dự hội thảo Đánh giá Môi trường chiến lược và Biến đổi khí hậu

Việt Nam

09/2009

Tham dự hội thảo Đánh giá thực trạng và phân bố của các loài thực vật dang bị đe dọa của Lào, Campuchia và Việt Nam

Việt Nam

07/2009

Tham dự hội thảo Đánh giá nhu cầu đào tạo về Đa dạng sinh học tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn Việt Nam

Việt Nam

12/2008           

Trình bày bài tại hôi thảo quốc tế về Thực vật Lào, Campuchia và Việt Nam

Campuchia

04/2008                 

Tham dự hội thảo quốc tế về Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu

Đan Mạch.

09/2007

Trình bày bài tại hôi thảo quốc tế "Quản lý các loài cây gỗ quan trong có buôn bán quốc tế tại Đông Nam Á"

Malaysia

6/2007           

Trình bày bài tại hội thảo quốc tế "Thực vật khu vực Malesiana"

Hà Lan.

06/2007                   

Tham dự hội thảo quốc tế  về CITES lần thứ 14

Hà Lan

10/2006               

Tham dự hội thảo quốc tế "Quản lý rừng nhằm giảm đói nghèo" tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Việt Nam

10/2005

Tham dự hội thảo quốc tế "Tiêu chuẩn hoá phân loại sinh cảnh cho các khu vực Thực vật quan trọng của Đông Nam Á"

Malaysia

2/2000

Tham dự hội thảo "Vai trò của đào tạo và nghiên cứu trong bảo tồn Thực vật tại Việt Nam".

Việt Nam

 

 

 

 

16. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì, tham gia.

Tên đề tài, dự án chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

 

Tình trạng đề tài

 

Nghiên cứu một số đặc tính sinh vật học, sinh thái học của 6 loài hạt trần quý, hiếm; thử nghiệm gây trồng loài Thông đỏ đá vôi (Taxus chinensis), Đỉnh tùng (Cephalotaxus mannii) phục vụ công tác bảo tồn bền vững tại Khu Bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa.

 

 2014-2015 Cấp tỉnh Đang thực hiện

Nghiên cứu trồng thử nghiệm tập đoàn cây bản địa đặc trưng của các vùng miền trong cả nước tại rừng quốc gia Đền Hùng

2011-2014

Cấp nhà nước

Đang thực hiện

Nghiên cứu phân loại Họ Dầu- Dipterocarpaceae tại Việt Nam

2010-2013

Quỹ khoa học quốc gia (cấp Nhà nước)

Đang thực hiện

Nghiên cứu tính đa dạng và hệ thống hóa tập đoàn cây bản địa tại rừng thực nghiệm trường Đại học Lâm Nghiệp

2010-2013

Cấp bộ

Đã nghiệm thu

Đánh giá tính đa dạng thực vật rừng Pha Phanh, Thanh Hóa

2012-2013

Đề tài nước ngoài

(Ruford)

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu tuyển chọn và kỹ thuật trồng một số loài rau rừng có giá trị cao tại Điện Biên và Lào Cai         

2009 -2011

 Cấp bộ

 

 Đã nghiệm thu

Nghiên cứu bảo tồn các loài cây thuộc ngành Hạt Trần – Gymnospemea tại vườn quốc gia Hoàng Liên, Lào Cai

2010

Đề tài nước ngoài

(Ruford)

Đã nghiệm thu

Xây dựng cơ sở dữ liệu Đa dạng sinh học Việt Nam

2009- 2010

Cấp trường

Đã nghiệm thu

Kiến thức bản địa của người dân tộc Dao và Mường trong việc sử dụng cây thuốc tại vườn quốc gia Ba Vì, Việt Nam

2008-2009

Đề tài nước ngoài

(Ruford)

 

Đã nghiệm thu

Áp dụng hệ thống phân loại thực vật APG trong nghiên cứu Bộ Chè _Theales và Bộ thị Ebenales

2009

Cấp khoa

Đã nghiệm thu

Ảnh hưởng của người dân địa phương tới thực vật Vườn quốc gia Bến En, Thanh Hóa, Việt Nam

2005-2008

Đề tài nước ngoài

(IFS)

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu Thực vật có giá trị kinh tế và sinh thái cao của Việt Nam và Lào

2003-2004

Đề tài nước ngoài

(Hà Lan)

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu phân loại Thực vật chi Annesijoa, Elateriospermum và Hevea (Euphorbiaceae) ở khu vực Đông Nam Á.

2003-2004

Đề tài nước ngoài

(Hà Lan)

Đã nghiệm thu

 

 

 

 

Tên đề tài,dự án tham gia (cộng tác viên)

 

 

 

Nghiên cứu tư liệu hóa hệ thống tiêu bản Thực vật Phân lớp Ngọc Lan và Phân lớp Sau sau tại Trung tâm Đa dạng sinh học, trường Đại học Lâm nghiệp

2010

Cấp cơ sở

Đã nghiệm thu

Đánh giá kết quả thực hiện dự án 661 vùng Tây Bắc

2010

Cấp bộ

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu phát triển cây hoàng Liên Ô rô (Mahonia Nepalensis DC.) dưới tán rừng ở tây nguyên, Tây Bắc và Đông Bắc

2011-2014

Cấp bộ

Đang thực hiện

 

 

 

 

 

17. Giải thưởng

 

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

Giảng viên giỏi/chiến sĩ thi đua cấp cơ sở liên tục từ năm 2009 đến nay

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 
 2

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 2013
3Tài năng khoa học trẻ toàn quốc được tuyên dương năm 2012 
 4

Đảng viên tiêu biểu xuất sắc Thủ đô Hà Nội vì có thành tích trong nghiên cứu khoa học

 2012

5

Giải thưởng "Quả cầu vàng" năm 2011 (một trong 10 thanh niên có thành tích xuất sắc toàn quốc về nghiên cứu khoa học)

2011

6

Huy hiệu "Tuổi trẻ sang tạo" của Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

2011

7

Đảng viên tiêu biểu xuất sắc Thủ đô Hà Nội vì có thành tích trong nghiên cứu khoa học

2010

8

Giải thưởng Sao tháng giêng dành cho Nghiên cứu sinh Việt Nam xuất sắc tại nước ngoài vì có thành tích nghiên cứu khoa học

2009

9

Bằng khen và thư chúc mừng của Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan về thành tích nghiên cứu khoa học phát hiện loài Thực vật mới cho thế giới

2008

10

Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

2008

11

Bằng khen của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đạo tạo về nghiên cứu khoa học đa dạng Thực vật

1998

12

Bằng khen của chủ tịch quỹ VIFOTEC  về nghiên cứu khoa học đa dạng Thực vật

1998

 

18. Các hoạt động chuyên môn khác:

- Thành viên Hội đồng biên tập tạp chí quốc tế về Khoa học thực vật (GJBS)

-Thành viên tổ chức Thực vật Châu Á Thái Bình Dương (PITA).

-Thành viên hội Họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) khu vực Đông Nam Á.

-Thành viên tổ chức Đa dạng sinh học, Viện Thực vật quốc gia Hà Lan.

- Thành viên hội đồng khoa học Trường Đại học Lâm Nghiệp (tiểu ban Lâm nghiệp).

- Thành viên hội đồng khoa học Khoa Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường

- Tham gia hội đồng tư vấn, nghiệm thu đề tài khoa học các cấp

- Tham gia phản biện các bài báo khoa học trong và ngoài nước

 

19. Thành tựu hoạt động KH&CN nổi bật

- Phát hiện và công bố 02 loài Thực vật cho khoa học thế giới (loài Thanh Thất Việt Nam Ailanthus vietnamensis H.V.Sam & Noot); Loài Sao Việt Nam (Hopea vietnamensis H.V.Sam D.Vu (Bài báo đã được chấp nhận đăng)

- Phát hiện và công bố 5 loài Thực vật mới cho khoa học Việt Nam

-Phát triển 01 công thức mới trong nghiên cứu bảo tồn Thực vật "chỉ số sử dụng tài nguyên rừng"

- Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học Việt Nam.

 

20. Các hoạt động xã hội khác

- Phó bí thư chi bộ Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường nhiệm kỳ 2013-2015

- Ủy viên thường vụ Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Hà Lan (2013-2018)

- Ủy viên Hội đồng kết nối tài năng trẻ toàn quốc (2013-2018)

- Bí thư chi đoàn cán bộ, bí thư liên chi Đoàn Khoa Khoa Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp (1999 -2002).

- Trưởng đoàn thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Hà Lan tham dự hội nghị Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Châu Âu năm 2008 (tổ chức tại Mowcow, Nga).

 

 


Chia sẻ

Tin nổi bật