LÝ LỊCH KHOA HỌC

10 tháng 12, 2013

                               

1. Họ và tên:  PHAN VĂN DŨNG

2. Năm sinh:   20/10/1982                                                           3. Nam/Nữ: Nam

4. Học hàm:                                                               Năm được phong học hàm:

    Học vị:   Thạc sỹ                                                    Năm đạt học vị: 2013

5. Chức danh nghiên cứu: Kỹ sư                        Chứcvụ:

6. Địa chỉ nhà riêng:

   Số nhà 205, Khu tập thể K8, Trường Đại học Lâm Nghiệp

7. Điện thoại: CQ:  0439997196                         Mobile: 0915 256 389

8. Fax:  0433840063                                           E-mail: Phandungfuv@gmai.com

9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm Đề tài, Dự án:

     Tên tổ chức : Trường Đại học Lâm nghiệp

     Tên người Lãnh đạo Cơ quan: Trần Văn Chứ

     Điện thoại người Lãnh đạo Cơ quan:  0433840233

     Địa chỉ Cơ quan: Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Thạc sỹ

Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

Quản lý tài nguyên rừng

2013

Đại học

Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

Quản lý tài nguyên rừng

2011

Trung Cấp

Trường Trung Học Lâm Nghiệp I Trung Ương

Kiểm Lâm

2004

11. Quá trình công tác

 

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Địa chỉ Tổ chức

11/2004 – 2007

Kỹ Thuật Viên

Bộ môn Thực vật rừng -

Trường Đại học Lâm Nghiệp

Xuân Mai, Hà Nội

2007 - 10/09/2009

Kỹ Thuật Viên

Trung Tâm Thí Nghiệm Thực  Hành -

Trường Đại học Lâm Nghiệp

Xuân Mai, Hà Nội

11/09/2009-1/2012

Kỹ Thuật Viên

Trung tâm Đa dạng sinh học - Trường Đại học Lâm Nghiệp

Xuân Mai, Hà Nội

2012-Nay

Kỹ sư

Trung tâm Đa dạng sinh học - Trường Đại học Lâm Nghiệp

Xuân Mai, Hà Nội

12. Các công trình công bố chủ yếu

(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn trong 5 năm gần nhất)

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

1

Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo tồn loài Đinh hương (Dysoxylum cauliflorum Hiern 1875) tại Vườn Quốc Gia Bến En – Tỉnh Thanh Hóa

Đồng tác giã

 

2013

2

Nghiên cứu tính đa dạng và hệ thống hóa tập đoàn cây bản địa tại rừng thực nghiệm trường Đại học Lâm nghiệp.

Đồng tác giã

Tạp chí Khoa học công nghệ

2011

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp

 (liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)

 

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

1

Bằng Thạc sĩ về chuyên nghành Quản lý tài nguyên rừng

2013

2

Bằng Đại học về chuyên nghành Quản lý tài nguyên rừng và Môi Trường tại ĐHLN.

2011

3

Bằn Trung cấp Lâm Nghiệp tại Trường Trung Học Lâm Nghiệp I Trung Ương, Yên Hừng, Quảng Ninh

2004

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn

(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

1

 

 

 

              

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)

 

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo tồn loài Đinh hương (Dysoxylum cauliflorum Hiern 1875) tại Vườn Quốc Gia Bến En – Tỉnh Thanh Hóa

3/2011 đến T12/2011

Cấp trường

Đã nghiệm thu

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã tham gia

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu thu thập bảo tồn nguồn gen thực vật rừng đặc hữu và quý hiếm trong vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La

2008-2010

 Đề tài

Cấp Bộ

Đã nghiêm thu

Nghiên cứu lựa chọn một số loài cây có khả năng phòng cháy tại một số tỉnh miền bắc ViệtNam

2008 - 2009

Đề tài cấp

Cơ sở

Đã nghiệm thu

Xây đựng mô hình trồng cây lâm sải ngoài gỗ dưới tán rừng Trường Đại học Lâm Nghiệp

2008-2011

Đề tài cấp

Cơ sở

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu tuyển chọn và kỹ thuật trồng một số loài rau rừng có giá trị cao tại Điện Biên và Lào Cai         

2009 -2011

Đề tài

Cấp Bộ

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu phát triển cây hoàng Liên Ô rô (Mahonia Nepalensis DC.) dưới tán rừng ở tây nguyên, Tây Bắc và Đông Bắc

2011-2014

Cấp bộ

Đang thực hiện

Bảo tồn loài Du sam đá vôi (Keteleeria davidiana (Bertrand) Beissn., 1891) tại  Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ - Bắc Kạn

2009-2012

Đề tài

 Cấp Bộ

Đang thực hiện

Nghiên cứu chọn và kỹ thuật trồng một số loài rau rừng có giá trị cao tại Điện Biên và Lào Cai

08/08/2009 - 31/12/2011

Bộ NN&PTNT

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số loài cây nguy cấp, quý, hiếm vùng Tây Bắc

 

2010-2013

 Đề tài

 Cấp Bộ

Đang thực hiện

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh vật học loài Trúc đen  (Phyllostachys nigra Munro, 1868) phục vụ công tác bảo tồn

2010-2013

 Đề tài cấp Cơ sở

Đang thực hiện

Nghiên cứu tư liệu hóa hệ thống tiêu bản thực vật phân lớp Ngọc Lan và Sau sau tại Trung tâm Đa dạng sinh học, Trường Đại học Lâm nghiệp

T4/2010- T12/2010

Cấp trường

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu tính đa dạng và hệ thống hóa tập đoàn cây bản địa tại rừng thực nghiệm trường Đại học Lâm nghiệp

2011 -2013

Đề tài cấp

Cơ sở

Đang thực hiện

Nghiên cứu trồng thử nghiệm tập đoàn cây bản địa đặc trưng của các vùng miền trong cả nước tại Rừng Quốc gia Đền Hùng

2011 - 2014

Cấp Nhà nước

Đang thực hiện

 

 

 

 

16. Giải thưởng

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)

 

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

 

 

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác

(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)

 

      

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2012

 

Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm (hoặc tham gia thực hiện chính) đề tài, Dự án[3]

(Xác nhận và đóng dấu)

 

 

 

 

 

Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết để Ông Phan Văn Dũng tham gia thực hiện

Đề tài, Dự án

 

 

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm

(hoặc tham gia thực hiện chính)

đề tài, Dự án

(Họ, tên và chữ ký)

 

 

 

 

 

Phan Văn Dũng

 

 


Chia sẻ

Tin nổi bật