Đào tạo 28 tháng 12, 2013

Cán bộ trung tâm tham gia giảng dạy cho bậc Đại học và sau đại học các lĩnh vực Thực vật rừng, động vật rừng, côn trùng rừng, bệnh cây rừng, bảo vệ thực vật, lâm sản ngoài gỗ, bảo tồn thực vật và...

Đọc tiếp

Tin nổi bật