Cơ cấu tổ chức/ People

13 tháng 12, 2013

TTrung tâm Đa dạng sinh học được thành lập ngày 11 tháng 09 năm 2009 theo Quyết định số 661/QĐ – ĐHLN-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Sau đó, Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Đa dạng sinh học và Quản lý rừng bền vững vào ngày 23 tháng 11 năm 2016 theo Quyết định số 3256/QĐ-ĐHLN-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.

 

Cán bộ biên chế của Trung tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Họ và tên: TS. VƯƠNG DUY HƯNG

Chức danh:  Giám đốc Trung tâm

Lĩnh vực chuyên môn

 •  Thực vật rừng quý hiếm.
 •  Quản lý tài nguyên thực vật.
 • Phân loại thực vật; 
 • Điều tra giám sát đa dạng sinh học.
 

Dr. Vuong Duy Hung

Position: Director

Area of expertise

 • Rare and valuable forest plants
 • Forest plant management
 • Botany
 • Mornitoring and assessing biodiversity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: Ths. Nguyễn Thị Thu

Chức danh:  Phó Giám đốc Trung tâm

Lĩnh vực chuyên môn

  

MSc. Nguyen Thi Thu

Position: Engineer/researcher

Area of expertise

 • Reforestation, forest enrichment
 • Factors impact forest plants and forest soil
 • Forest fire and climate change

Sơ yếu lý lịch /Cirricullum Vitae

 

 

3

 

Họ và tên: Ths. Phan Đức Linh

Chức danh:  Cán bộ nghiên cứu

Lĩnh vực chuyên môn

Động vật, Quản lý Tài nguyên rừng

 

MScPhan Duc Linh

possition: Researcher

Area of expertise

 • Wildlife
 • Forest resource mnagement

Sơ yếu lý lịch/Cirricullum Vitae

 

 

 

 

4

 

Họ và tên: Ths. Hoàng Thị Tươi

Chức danh:  Cán bộ nghiên cứu

Lĩnh vực chuyên môn

Động vật, Quản lý Tài nguyên thien nhien, Du lịch Sinh thái

 

MSc. Hoang Thi Tuoi

Possition: Researcher

Area of Expertise

 • Wildlife
 • Ecotourism
 • Forest resources management

 

Sơ yếu lý lịch/Cirricullum Vitae

 

 

 

 

5

 

Họ và tên: Ths. Bùi Đình Đức

Chức danh: Cán bộ hướng dẫn thực hành, thực tập

Lĩnh vực chuyên môn

 Phân loại Côn trùng, bảo vệ thực vật

Quản lý cơ sở dữ liệu

 

MSc. Bui Dinh Duc

Possition: Researcher, Lecturer

Area of expertise

 • Insect taxonomy
 • Plant protection
 • Database management

Sơ yếu lý lịch /Cirricullum Vitae

 

 

 

 

 

6

 

Họ và tên: Ths. Nguyễn Hữu Cường

Chức danh:  Cán bộ hướng dẫn thực hành, thực tập

Lĩnh vực chuyên môn

 Quản lý Tài nguyên Thực vật, Phân loại Thực vật

 

 

MScNguyen Huu Cuong

Possition: Rerearcher, Lecturer

Area of expertise

 • Botanical Taxonomy
 • Forest resoure management

Sơ yếu lý lịch /Cirricullum Vitae

 

 

 

 

7

 

Họ và tên: Ths. Phan Văn Dũng

Chức danh:  Cán bộ nghiên cứu

Lĩnh vực chuyên môn

 Bảo tồn thực vật, Phân loại thực vật, Lâm sản ngoài gỗ

 

 

MSc. Phan Van Dung

Possition: Researcher

Area of Expertise

 • Plant conservation
 • Botanical taxonomy
 • Non-timber forest product

 

 Sơ yếu lý lịch /Cirricullum Vitae

 

 

 

 

 

 

8

 

Họ và tên: Ks. Nguyễn Văn Lý

Chức danh:  Cán bộ nghiên cứu

Lĩnh vực chuyên môn

 Bảo tồn thực vật rừng, Phân loại Thực vật

 

BSc. Nguyen Van Ly

Possition: Researcher

Area of expertise

 • Plant conservation
 • Botanical taxonomy

 

Sơ yếu lý lịch /Cirricullum Vitae

 

 

Chuyên gia

Experts

 

 

 

1

A/ Prof. Phùng Văn Khoa

Possition: Head of Faculty of forest resources and environment management

 

Area of Expertise

 • River basin management
 • Environmental management

 

Sơ yếu lý lịch /Cirricullum Vitae

 

 

 

 

 

 

2

A/ Prof. Be Minh Chau

Possition: Lecturer, Deputy head of forest resources and environmental management, Head of deparment of environmental management

 

Area of expertise

 • Forest fire
 • Environmental management
 • Fire and Climate change 

 

Sơ yếu lý lịch /Cirricullum Vitae

 

 

 

 

 

3

Dr. Nguyen Hai Hoa

Possition: Lecture, Head of department of environmental technology

 

Area of Expertise

 • Coastal management
 • River basin management
 • Environmental management

Sơ yếu lý lịch /Cirricullum Vitae

 

 

 

 

 

 

 

4

 

GS. TS. Nguyễn Thế Nhã

 

Lĩnh vực chuyên môn

 Côn trùng rừng, bảo vệ thực vật

 

Prof.Dr Nguyen The Nha

Area of Expertise

 • Forest insect
 • Plant protection
 

 

 

5

 

TS. Đồng Thanh Hải

Chức danh: Giảng viên bộ môn Động vật rừng, trường Đại học Lâm nghiệp

Lĩnh vực chuyên môn

 Động vật rừng, Đa dạng sinh học

 

Dr. Dong Thanh Hai

Position: Lecturer.

 

Area of expertise

Wildlife conservation

 

 

 

.  

 

 

 

 

6

 

TS. Vũ Tiến Thịnh

Chức danh: Giảng viên bộ môn Động vật rừng, trường Đại học Lâm nghiệp

Chức vụ: Phó viện trưởng Viện sinh thái rừng trường Đại học Lâm nghiệp

Lĩnh vực chuyên môn

Động vật rừng, Đa dạng sinh học

 

Dr. Vu Tien Thinh

Possition: Deputy head of Institution of forest ecology and environment

Area of Expertise

 • Wildlife
 • Biodiversity conservation

 

Sơ yếu lý lịch /Cirricullum Vitae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Ths. Đỗ Quang Huy

Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn Động vật rừng, trường Đại học Lâm nghiệp

Lĩnh vực chuyên môn

Động vật rừng, Đa dạng sinh học

 

MSc. Do Quang Huy

 Possition: Lecturer, Head of department of forest wildlife

 Area of Expertise

 

                   Wildlife conservation

 

 Sơ yếu lý lịch /Cirricullum Vitae

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

8

 

TS. Trần Ngọc Hải

Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn Thực vật rừng, trường Đại học Lâm nghiệp

Lĩnh vực chuyên môn

  Lâm sản ngoài gỗ, Thực vật rừng

 

Dr. Tran Ngoc Hai

 Possition: Lecturer, Deputy Head of Faculty of forest resources and environment management

Area of Expertise 

 • Botanical taxonomy
 • Plant conservation

 

 Sơ yếu lý lịch /Cirricullum Vitae

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

10

 

TS. Vũ Quang Nam

 Chức danh: Trưởng bộ môn sinh học - Viện công nghệ sinh học trường Đại học Lâm nghiệp

 Lĩnh vực chuyên môn

Thực vật rừng (Họ Ngọc Lan – Magnoliaceae)

 

Dr. Vu Quang Nam

 Possition: Head of department of biology

 Area of Expertise

 

                   Botanical taxonomy                

 

 Sơ yếu lý lịch /Cirricullum Vitae

 

 

 

 

 

 

11

 

ThS. Nguyễn Đắc Mạnh

Chức danh: Giảng viên bộ môn Động vật rừng, trường Đại học Lâm nghiệp

Lĩnh vực chuyên môn

Động vật rừng, Đa dạng sinh học

 

MSc. Nguyen Dac Manh

Possition: Lecturer

Area of Expertise

 

 • Forest wildlife
 • Biodiversity conservation

 

 Sơ yếu lý lịch /Cirricullum Vitae

 

 

 

 

 

 

12

 

Ths. Phạm Thành Trang

Chức danh: Giảng viên bộ môn Thực vật rừng, trường Đại học Lâm nghiệp

Lĩnh vực chuyên môn

Thực vật rừng, Bảo tồn Lâm sản ngoài gỗ

 

MSc. Pham Thanh Trang

Possition: Lecturer

Area of Expertise

 

 • Botanical taxonomy
 • Non-timber forest product
 • Plant conservation

 

 Sơ yếu lý lịch /Cirricullum Vitae

 

 

 

 

 

13

 

GS. Paul Kessler

Chức  vụ: Giám đốc  vườn Thực vật Leiden, Hà Lan

Chuyên môn: Thực vật nhiệt đới, Họ Na (Annonaceae, Họ Tiết Dê (Menispermaceae)

 

Prof. Paul Kessler

Possition: Director of Leiden botanic garden, Netherland

Area of Expertise

 

 • Tropical flora

 

 Sơ yếu lý lịch /Cirricullum Vitae

 

 

 

 

 

 

14

 

GS. Xia Nanhe

Trưởng nhóm nghiên cứu về phân loại Thực vật, Vườn thực vật Hoa Nam Trung quốc

Chuyên Môn: Phân loại Thực vật (Họ Ngọc Lan – Magnoliaceae, Họ phụ Tre nứa – Bambusoideae)

 

Prof. Xia Nanhe

Possition: Team leader of botanical taxonomy group, Hoanam botanical garden, China

Area of Expertise 

 • Botanical taxonomy

 

 Sơ yếu lý lịch /Cirricullum Vitae

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

TS. Pierre Grad

Trung tâm nghiên cứu Nông Lâm Nghiệp Pháp (CIRAD), Pháp

Chuyên môn: Quản lý tài nguyên thực vật; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thực vật

 

Dr. Pierre Grad

Area of Expertise

 • Flora resource management

 

 Sơ yếu lý lịch /Cirricullum Vitae

 

 

 

 

 

 

16

 

GS. Piter Baas

Chức  vụ: Nguyên viện trưởng viện thực vật quốc gia Hà Lan

Chuyên môn: Phân loại thực vật, Khoa học gỗ

 

Prof. Piter Baas

 

 Area of Expertise

 

 • Botanical taxonomy

 

 Sơ yếu lý lịch /Cirricullum Vitae

 

 

Chuyên gia nước ngoài đã từng làm việc tại Trung tâm/ Foreign experts worked at biodiversity centre

 

1

Christine Flint

Quốc tịch: Mỹ

Chuyên môn:Sinh học, Đa dạng sinh học

Nationality: America

 

Area of Expertise

 • Biodiverisity

 

 Sơ yếu lý lịch /Cirricullum Vitae

 

 

2

MSc. Jukka

Quốc tịch: Phần Lan

Chuyên môn: Thực vật, Sinh thái rừng

 

MSc. Jukka

Nationality: Findland

Area of Expertise

 • Flora
 • Ecology

 

 

 

 

3

 MSc. Santoee Nachaphon 

 

Quốc tịch: Thái Lan

 

Chuyên môn: Thực vật, Sinh thái rừng

 

MSc. Santoee Nachaphon 

 

Nationality: Thailand

 

Area of Expertise

 

 • Flora
 • Ecology

 

 

Chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại Trung tâm

 Foreign experts are working at biodiversity centre

 

 

 

 

 

1

 

TS. Florian A. Werner

Quốc tịch: Đức

Chuyên môn:Đa dạng sinh học, Sinh thái rừng

 

Dr. Florian A. Werner

 

Area of expertise

 

 • Biodiversity ecology
 

 


Chia sẻ

Tin nổi bật